Personvernærklæring

Propos.no tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger. 

Hvem vi er

Behandlingsansvarlig enhet er: Propos AS (tidligere KDR Stavanger AS), norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 994 934 910.

Hvordan du kan kontakte oss

Du kan kontakte oss på post@propos.no. Kontaktinformasjon vår er også tilgjengelig på www.propos.no.Alternativt kan selskapet kontaktes på post@kdrstavanger.no.

Personopplysninger vi samler inn fra deg

Det er fem kategorier av data vi samler inn fra deg som inneholder personopplysninger
  • Kundekontaktdata Opplysninger du oppgir til oss for å identifisere kundeforholdet og valgfri fakturakontakt i forbindelse med bestilling av tjenester hos oss. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
  • Automatisk innsamlede data Dette er data som du ikke oppgir til oss direkte, men som vi samler inn automatisk når du eller brukerne av dine hostingtjenester kommuniserer med våre servere. Dette inkluderer webserverlogger, epostserverlogger, samt andre automatisk genererte serverlogger. Disse loggene kan inneholde tidspunkt, IP-adresser, epostadresser, navn, telefonnummer og HTTP-headere som igjen kan inneholde nettlesertype, forrige besøkte nettadresse og språkinnstillinger.Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies), som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. Hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler er nærmere forklart her.
  • Betalingsopplysninger For betalinger via nettbank lagres det navn, adresse, betalingsdato, kontonummer det ble betalt fra og KID/melding.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger

Formålet med å samle inn personopplysninger er:
  • å identifisere deg som kunde hos Propos AS og part i kjøpsavtalen.
Hvis du ikke samtykker i innsamling av personopplysninger, eller hvis du senere trekker tilbake samtykket, kan vi ikke oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med deg.

Hvordan dine personopplysninger brukes

  • Kundekontaktdata Kontaktinformasjonen brukes til å sende deg fakturaer, fornyelsesvarsler, årlige påminnelser om å holde kontaktinformasjonen din oppdatert og andre meldinger, som nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med deg og med registerenheter.
  • Automatisk innsamlede data Slike data blir brukt for å vedlikeholde, beskytte og forbedre våre tjenester og gi deg en bedre supportopplevelse. Det blir også brukt for å oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhets- og tekniske problemer.
  • Betalingsopplysninger Betalingsopplysningene som lagres benyttes for å identifisere hvem betalinger er utført for, samt i forbindelse med support relatert til betaling av faktura eller refundering av betalingstransaksjoner.

Hvordan du kan få tilgang til og oppdatere dine personopplysninger

Du kan få tilgang til dine kontaktdata ved å kontakt oss på post@propos.no.

Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre

Vi kan utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.

Automatiske avgjørelser basert på personlige data

Personopplysninger du sender inn til oss går gjennom en del automatiserte kontroller. Opplysninger som ikke slipper gjennom kontrollene kan bli avvist direkte slik at du får beskjed om å legge inn korrekte opplysninger, eller bli flagget for manuell inspeksjon eller oppfølgning. For eksempel sjekker vi om navn, adresse og annet inneholder kun tegn som aksepteres, eller postnummer sjekkes opp mot korrekt poststed.

Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning. Dine personopplysninger relatert til kundekontakt blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet.

Din rett til å klage

Hvis du er en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.

Endringer i personvernerklæringen

Du aksepterer at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende.